Strijkkwartet

Rond haar 50ste werd mevrouw Yolanda Buelens blind. Voor ze haar visuele beperking verwierf was ze een befaamde dirigente. Yolanda wou graag haar verhaal met de wereld delen. Het werd één van de korte verhaaltjes in de film “Als de hemel op uwe kop valt”.

Zelf voor de camera staan was voor mevrouw Buelens een te emotionele onderneming. Actrice Monique Van den Abbeel (zelf blind) luisterde aandachtig met mededogen naar de geschiedenis van Yolanda.

Voor het vertolken van Yolanda’s verhaal ging Monique met de verworven informatie aan de slag. Monique nam een duik in de emoties, herinneringen en gedachten die huizen in Yolanda’s hoofd.

Voor wie de beelden niet kan zien:
Yolanda zit met haar begeleidster, met Monique en haar begeleidster, in een concertzaal. Terwijl een kamerorkest het beste van zichzelf geeft, fluisteren Monique en Yolanda vragen en antwoorden in elkaars oor.

Na het concert schuift mevrouw Buelens een doosje op Monique haar schoot. Wanneer het publiek de zaal heeft verlaten, besluit Monique op het podium te klimmen. Met een zwaai zet Monique een stap in het verleden en het hoofd van Yolanda.

Op scène opent Monique het doosje waar ze het kostbaar attribuut (het dirigeerstokje) uit de geschiedenis van Yolanda vindt. Monique wandelt over het podium waar de lege stoelen van de muzikanten zichtbaar zijn. Ze ontdekt de pupiter van de dirigent en begint enthousiast een ingebeeld orkest te dirigeren.

De emotioneel geraakte begeleidster kijkt van uit een lege zaal toe. Zij is de enige getuige van dit bijzondere, teder tafereel.